четвер, 20 жовтня 2016 р.

Реформа територіальної організіції влади

          Підтримку децентралізації та реформи місцевого самоврядування визнано одним із ключових пріоритетів стратегії співробітництва Швейцарії з Україною. Розпочатий 2007
року у партнерстві з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO» сконцентровано на започаткуванні ефективної моделі управління та участі громадян у процесах ухвалення рішень як обов’язкової складової сталого розвитку держави та демократизації суспільства.
           На сьогодні очевидно, що потреба у знаннях з децентралізації влади, протидії коруп ції, управління територіями та різних аспектів місцевого самоврядування є надзвичайно актуальною. Не менш важливим є те, що державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування та депутати місцевих рад наголос роблять на прикладному характері знань, опануванні можливостями їх використання у повсякденній практиці. Це стало лейтмотивом започаткування DESPRO серії навчальних модулів «Децентралізація та врядування», яка налічує понад десяток книг – посібники, наукові видання, есе, рекомендації, які призначено для використання в системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у галузі знань «Державне управління», їх самоосвіти, практики врядування та навчання тренерів.
          Матеріали серії – це не книги для полиці, а інструменти для навчання ефективному
врядуванню, які, у свою чергу, потребують розроблення стратегії їх використання, створен-
ня шаблонів навчальних продуктів стосовно стратегії; передбачення відповідних ресурсів.
За умови відповідної підготовки викладачів і тренерів навчальні заклади, що здійснюють
підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців, посадових
осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, можуть трансформувати на-
вчальні модулі серії для використання у тренінгах, семінарах, круглих столах, ситуаційних
вправах, ділових іграх, на стажуванні, лекціях, у проектах та формалізованих документах
практики врядування. При цьому обов`язково потрібно враховувати потреби цільової гру-
пи, яка запрошується на навчання, психологічні, вікові, ментальні, гендерні та професійні
особливості учасників.
        Сподіваємось, що модулі серії «Децентралізація та врядування» знайдуть свого не-
байдужого, дієвого читача, спроможного адаптувати запропоновані знання в ефективні
навчальні продукти та практику врядування.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Постанова Кабінету Міністрів України "Про мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні.